חללי נצר אחרון הם ניצולי שואה שנותרו שריד אחרון ממשפחתם הגרעינית
(הורים, אחים, אחיות, בנים ובנות)
שחוו על בשרם את אימי השואה בגטאות ו/או במחנות הריכוז וההשמדה ו/או במנוסה ובמסתור בשטחים שנכבשו על ידי הנאצים ו/או בלחימה לצד אנשי המחתרת או הפרטיזנים בשטחי הכיבוש הנאצי שעלו לארץ, בשנות מלחמת השנייה או אחריה,לבשו מדים ונפלו במערכות ישראל.

 


אבן הזיכרון לצד אנדרטת נצר אחרון

כתובת על אבן זיכרון לצד אנדרטת נצר אחרון בהר הרצל

 

 ספר "נצר אחרון", ההוצאה לאור / משרד הביטחון, תשס"ח / 2008,
הופק על ידי היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון
בשיתוף יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.  
 
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page