יד הזיכרון לחללי נצר אחרון בהר הרצל


אנדרטת נצר אחרון

 יד הזיכרון לחללי נצר אחרון על השביל המחבר בין יד-ושם להר הרצל. האנדרטה עוצבה על ידי האמן מיכה אולמן ונחנכה באפריל 2004

 

יד הזיכרון לחללי נצר אחרון, יצירתו של האמן מיכה אולמן, הוקמה בשנת 2004 בקצה השביל המחבר בין יד ושם להר הרצל, בין אתר ההנצחה למעפילים לחלקת גדולי האומה. האנדרטה ממוקמת על במת הר הצופה על אתר יד ושם, והיא עשויה שני חלקים נפרדים בנויים מאבן ירושלמית.
חלקה האחד של האנדרטה הוא "הבית", מבנה של בית אבן שנעקר ממקומו והוטח בקרקע כשראשו מטה. חזיתו של "הבית" נקרעה מעליו ובכך הוא הפך ל"בית-בור".
חלקה האחר של האנדרטה, "קיר השמות", היא חזיתו העקורה של הבית, קיר אבנים ובו פתח לדלת. הקיר מונח על הקרקע לצד מבנה "הבית" ועליו חקוקים שמות כל הנופלים אנשי נצר אחרון. שני החלקים יחד, "הבית" ו"קיר השמות" זה לצד זה, מדמים את צורתה של ספינה בים - אוניית מעפילים שכיוון הפלגתה מאירופה לארץ-ישראל.
הבית שנעקר ממקומו, הספינה והבור מנציחים במקום מיוחד וסמלי זה את סיפורה של קבוצת פליטים קטנה שביתם חרב עליהם באירופה, שעלו והגיעו בספינה לארץ-ישראל כדי להקים בית חדש במולדת, וסופם שנפלו במלחמה עליה ונקברו באדמתה.
המבקרים ביד הזיכרון לחללי נצר אחרון עשויים, בעמדם מול שני חלקי האנדרטה, להשלים את החסר בדמיונם ולהשיב את חזית הבית העקורה - היא קיר השמות - למקומה. כך, ברצונם של הצופים, יוכל הבית שנעקר ונהרס לשוב ולהיות לשלם.

 

ספר "נצר אחרון", ההוצאה לאור / משרד הביטחון, תשס"ח / 2008, הופק על ידי היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון בשיתוף יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.  
 
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page