אנדרטה לזכר משה אבנעים, אהרון אהרוני ואליעזר ליטנר
ציר הנפט (צומת קשת - צומת נפח)
על האנדרטה
כאן מונצחים שלושה אנשי צוות טנק שנפלו במקום זה בקרבות הבלימה ביום השני למלחמת יום הכיפורים, י"א בתשרי תשל"ד (7.10.1973).


תיאור האנדרטה
האנדרטה לצד כביש ציר הנפט, שנבנה מעל צינור להובלת נפט מערב הסעודית ללבנון דרך סוריה. ניצבת ברחבה עגולה תחומה באבנים. האנדרטה בנויה משלושה לוחות ברזל מוארכים ומחודדים בקצותיהם, כלוחות (פלטות) המורכבים על הטנק, אשר מחוברים אחד לשני במרכזם ויוצרים מבנה משולש. לאורך החלק הימני של כל לוח נכתב שם אחד הנופלים באותיות מתכת שחורות, בחלק התחתון של חזית המבנה הוצב גלגל שיניים של טנק ומתחת לו המילים "מלחמת יום הכיפורים".


הקמת האנדרטה
ההנצחה ביוזמת משפחות הנופלים ואנשי היחידה. בוצעה בשנת 1976 ע"י טוביה קורן.


דרכי הגעה
המקום נגיש חלקית, כביש גישה משובש. ההנצחה לצד ציר הנפט, כ-800 מ' מצפון לצומת קשת בכביש 87.


מספר הנופלים המונצחים באנדרטה - 3צילומי האנדרטאות המוצגים בפרק זה, משקפים את מראה האנדרטה וסביבתה בעת צילומן. במידה והתמונות אינן מייצגות עוד את האנדרטה, נבקשכם לפנות
לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל לכתובת המייל mishpahot_galed@mod.gov.il


אנדרטה לזכר משה אבנעים, אהרון אהרוני ואליעזר ליטנר

אנדרטה לזכר משה אבנעים, אהרון אהרוני ואליעזר ליטנר
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page