אנדרטה לבני השכונות שנפלו במערכות ישראל
ירושלים
על האנדרטה
באנדרטה מונצחים בני שכונות ירושלים שנפלו בכל מערכות ישראל.


תיאור האנדרטה
על בסיס מלבני המצופה בשיש, ברחבה הצמודה לקיר המתנ"ס, מוצבת מנורה בעלת שבעה קנים. המנורה מורכבת מחלקי מתכת הלקוחים מכלי נשק ומכלי רכב - בעיקר קפיצים. העמוד המרכזי הוא הקנה האמצעי, ובסיסי הקנים האחרים מתפצלים ממנו. על כל קנה מוצבים מספר מוטות ברזל בצורת פירמידה שראשה דמוי להבה, כך שכל שבע המעין-להבות נראות בקו אחד. בחזית בסיס המנורה לוח מלבני ועליו, באותיות מתכת, שמות הנופלים.


הקמת האנדרטה
האנדרטה הוקמה ביוזמת משפחות הנופלים וועד שכונת שמואל הנביא. נבנתה ב-1983 ע"י שמעון דרורי.


דרכי הגעה
המקום נגיש לכל. האנדרטה במתנ"ס שמואל הנביא, רחוב מגן האלף 3 בירושלים.


מספר הנופלים המונצחים באנדרטה - 35צילומי האנדרטאות המוצגים בפרק זה, משקפים את מראה האנדרטה וסביבתה בעת צילומן. במידה והתמונות אינן מייצגות עוד את האנדרטה, נבקשכם לפנות
לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל לכתובת המייל mishpahot_galed@mod.gov.il


אנדרטה לבני השכונות שנפלו במערכות ישראל
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page