בית העלמין הצבאי הר הרצל
תכנון בית הקברות בהר הרצל החל בקיץ 1949, במקביל לתהליך הבאת עצמותיו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל לפסגת ההר. באותה עת נקבע כי במורדות ההר ייכון בית הקברות הצבאי של בירת ישראל. הקמתו של בית העלמין הצבאי נמשכה כשנתיים והמצבה הצבאית הראשונה הוצבה בנובמבר 1951.

בשל מיקומו הטופוגרפי והסמלי של הר הרצל בפאתיה המערביים של ירושלים, הוקמו במקום זה אתרי זיכרון ייחודיים: אנדרטאות לציון הגבורה היהודית במאבק בגרמניה הנאצית; יד זיכרון לנספים במפעל ההעפלה; חלקות מיוחדות כזו של צנחני הייושב שנשלחו לאירופה הכבושה להצלת בני עמם מידי הנאצים; והאנדרטה הממלכתית לחללי פעולות האיבה והטרור.

בשנת 1952, נחנכה חלקת גדולי האומה, מקום מנוחתם של נשיאי המדינה, ראשי הממשלה, וישבי ראש הכנסת ובני זוגם.

בשנת 2003, הוקם בהר הרצל גן הנעדרים לזכר חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע. במרכז הגן קיר השמות למאות חללי מערכות ישראל שנפלו בגבולות הארץ ומחוצה לה ומקום קבורתם לא נודע. בצידו הצפוני של הגן מונחות יותר ממאתיים כריות מצבה לזכר החללים. מדי שנה בשנה, ביום ז' באדר- יום פטירתו של משה רבנו על פי המסורת, נערך במקום  הטקס הממלכתי הרשמי לנעדרים במערכות ישראל.
 
בשילוב הייחודי המתקיים בהר הרצל של מקום מנוחתם של מנהיגי התנועה הציונית עם חלקות הנופלים במערכות ישראל ועם חלקת גדולי האומה, מבטא בדרך נוגעת ומרגשת את המשכיות מפעל התקומה ואת החזון הציוני בהגשמתו.

בבית העלמין, קבורים מעל 2800 חללים אשר נפלו במלחמות ישראל, וכן חללים שנפלו בעת שירותם, בפעילות מבצעית ובנסיבות אחרות.
3456 חללים קבורים בבית עלמין זה

בית העלמין הצבאי הר הרצל

בית העלמין הצבאי הר הרצל

בית העלמין הצבאי הר הרצל

בית העלמין הצבאי הר הרצל

בית העלמין הצבאי הר הרצל

בית העלמין הצבאי הר הרצל
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page