בני אותו ישוב או קבורים בבית עלמין
לקבלת רשימת הנופלים בני אותו ישוב יש לבחור ישוב וללחוץ על "הבא רשימת הנופלים".
הקלדת האותיות הראשונות של השם תצמצם את הרשימה בהתאם
* רשימת הנופלים תציג את הנופלים בני אותו ישוב ביום נפילתם
 בחר מקום ישוב:
select

 
לקבלת רשימת הנופלים הקבורים באותו בית עלמין יש לבחור בית עלמין וללחוץ על "הבא רשימת הנופלים".
הקלדת האותיות הראשונות של השם תצמצם את הרשימה בהתאם
 בחר בית עלמין:
select
 


לא נמצא שם נופל, העונה לפרטי החיפוש שהוזנו.
נא לחזור ולנסות שניתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page